ਦੇ DOC - Hangzhou Shanyou ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਕੰਪਨੀ, ਲਿ.
d31d7f59a6db065f98d425b4f5c93d89

ਡੀ.ਓ.ਸੀ

  • FFP2 -SYMS-2

  • FFP2 -SYMS-3

  • FFP2-SYMS-1

  • ਟਾਈਪ I -ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ (ਗੈਰ ਨਿਰਜੀਵ)

  • ਕਿਸਮ II -ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ (ਗੈਰ-ਨਿਰਜੀਵ)

  • IIR ਟਾਈਪ ਕਰੋ -ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ (ਗੈਰ ਨਿਰਜੀਵ)